Δομή και φιλοσοφία

Η κάθε ανάρτηση θα έχει ως τίτλο τον τίτλο της ανάρτησης στο Φόρουμ του Σ.ΕΛ.Α.Σ. και θα αναπαραγάγει στον μέγιστο δυνατό βαθμό την αρχική δημοσίευση, με όποιες εικόνες ενσωματωμένες στο περιβάλλον blogger.

Η κάθε ανάρτηση θα ξεκινάει μα αναφορά στον αρχικό συντάκτη, θα παραθέτει το κείμενο (σε κάποιες περιπτώσεις θα διορθωθούν κάποια ορθογραφικά), και θα κλείνει με παραπομπή στην αρχική ανάρτηση καθώς και παραπομπές σε όσα αρχεία αναφέρονται στην ανάρτηση. Αυτά έχουν μεταφερθεί όλα στον φάκελο Κιβωτός στο Google Drive, για να είναι προσβάσιμα πάντα και από όλους. 

No comments:

Post a Comment